WebAnalysis.tools
Loading...
 

Websites linking to symp-geofizyka.pl

symp-geofizyka.pl was mentioned in 2 websites. Scroll down to view them.

 
Number of domains shown in this page: 2
Total results: 2
 

Displaying results:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
http://webanalysis.tools/site-summary/min-pan.krakow.pl
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukowo-badawczą, prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroko rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi, poczynając od prognozy możliwości pozyskania surowców, poprzez ich udokumentowanie, zagospodarowanie, procesy przeróbki i przetwarzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego. Badania prowadzone w Instytucie charakteryzuje interdyscyplinarność i kompleksowość ujęcia. Są one prowadzone w pełnym cyklu od badań podstawowych do aplikacji. Szczególną specjalnością Instytutu są: badania nad efektywnym wykorzystaniem surowców mineralnych, problematyka wykorzystania energii geotermalnej, polityka energetyczna i prognozowanie potrzeb energetycznych i surowcowych łącznie z aspektami ekonomicznymi, ochrona środowiska w obszarach uprzemysłowionych, podziemne składowanie niebezpiecznych odpadów.
  • Analytics ID: 19478871-1
Loading...
E3S Web of Conferences
http://webanalysis.tools/site-summary/e3s-conferences.org
E3S Web of Conferences, open access proceedings in environment, energy and earth sciences
  • Analytics ID: 39520934-1
  • Creation date: 12/2/21
  • Updated time: 17/1/21
  • Valid until: 18/2/21
2018-07-22 15:57:41 - 0.0118